Irena Dobešová

Bakalářská práce

Sexuální deviace - sadomasochismus a jeho vliv na společnost

Sexual deviation - sadomasochism and it is influence on the society
Anotace:
Sadomasochismus je sexuální variace, která se vyskytuje u lidí napříč celé společnosti. Tato sexuální variace nemá zatím vědecky potvrzený původ. Existuje původ ve výchově, v rodině či je to záležitost získaná nebo dokonce módní? Tato práce nastiňuje život lidí s variací. Strach ze stigmatizace, možnosti nalezení si životních partnerů a odhalení vlastního sexuálně motivačního systému. Kde tito lidé …více
Abstract:
Sadomasochism is a sexual variation that occurs in people across the entire nation. This sexual variation is not a scientifically validated origin yet. Is this variation acquired through education, genetics, or society? This thesis outlines the lives of people with variations who have a fear of stigmatization, trouble finding a life partner, and the fear of discovering of a sexual motives. Where do …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Juraj Tkáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobešová, Irena. Sexuální deviace - sadomasochismus a jeho vliv na společnost. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika