Mgr. Radomír Hromada

Diplomová práce

Rozhodčí smlouva z pohledu Vzorového zákona UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži

Arbitration Agreement According to UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration
Anotace:
Tato diplomová analyzuje rozhodčí smlouvou z pohledu Vzorového zákona UNCITRAL a porovnává ji se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky související s rozhodčí smlouvou podle Vzorového zákona a zároveň poukázat na jejich aplikaci a interpretaci z pohledu právních řádů, jež byly modifikovány na základě Vzorového zákona. …více
Abstract:
This diploma thesis analyses the arbitration agreement in accordance with the UNCITRAL Model Law and compares it with the Czech Act No. 216/1994 Coll., on Arbitration Procedure and Enforcement of Arbitration Awards. The main aim of this thesis is to provide answers to relevant questions regarding arbitration agreement with respect to the Model Law, and simultaneously demonstrate their application and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma