Jan Vícha

Diplomová práce

Optimalizace materiálového toku ve výrobě

Optimization of Material Flow in Production
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve výrobě. Teoretická část diplomové práce se zaměřovala na zpracování literární rešerše prostřednictvím dostupné literatury zabývající se analýzou a optimalizací materiálového toku ve výrobě. Získané teoretické poznatky byly následně využity pro zpracování praktické části. Praktická část měla dva základní cíle. Prvním cílem bylo analyzování …více
Abstract:
The thesis is focused on the optimization of material flow in production. The theoretical part was focused on processing the research of available literature concerning analysis and optimization of material flow in production. The theoretical knowledge acquired was then used to elaborate the practical part. The practical part had two basic goals. The first objec-tive was to analyze the current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vícha, Jan. Optimalizace materiálového toku ve výrobě. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe