Bc. Martin KALINA

Diplomová práce

Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy

Social-Pedagogy Aspects of Environmental Education
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit stav ekologické výchovy na základních školách v Třebíči, a zjistit pomocí dotazníkového šetření informace k výuce ekologie od pedagogů a žáků na těchto školách. Hlavním cílem práce je zjistit míru aspektů, které ovlivňují žáky a pedagogy v jejich názorech, postojích k ekologické výchově a životnímu prostředí, a tyto následně komparovat s následným vyhodnocením. Výzkumným …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the situation of environmental education in primary schools in Třebíč, and using the questionnaire survey find out information for the teaching ecology from the teachers and pupils in these schools. The main aim of this work is to determine the degree of aspects that affect the pupils and teachers in their opinions, attitudes to environmental education and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINA, Martin. Sociálně pedagogické aspekty ekologické výchovy. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe