Mgr. Noémi Rákossyová

Diplomová práce

Fundamental rights in the digital age: the European Union and its effort to regulate Big Tech

Fundamental rights in the digital age: the European Union and its effort to regulate Big Tech
Anotace:
Zákon o digitálnych službách (DSA) sa zameriava sa na regulovanie Big Tech-u, ochrany internetu a jednotného trhu. Zatiaľ čo téma regulácie internetu je definovaná nadriadenosťou trhovo-riadených rámcových techník, DSA preorientováva takéto rámcovanie v komunikácií. Práca s pomocou obsahovej analýzy a elitného sporového rámcovania, sleduje spor medzi trhovými a ľudsko-právnymi rámcovými prístupmi v …více
Abstract:
The EUs Digital Services Act (DSA) focuses on Big Tech regulation, safeguarding of the internet and protecting the Internal Market. Whilst internet regulation has been defined by the superiority of market-driven framing techniques in communication, the DSA redefines these framing approaches. The thesis, using content analysis and concepts of elite contested framing, focuses on tracking the competition …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Vratislav Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Evropská studia / Evropská studia