Bc. Lenka Chovancová

Diplomová práce

Činnosť pracoviska Compliance, aplikácia zákona 297/2008 Z.z. vo vybranej komerčnej banke v SR

Compliance Work Activity, the Application of Law 297/2008 Coll in Selected Commercial Bank in SR
Abstract:
This thesis is named „Operations of department Compliance, aplication of law 297/2008 Z. z. in selected slovak bank“. Goals of thesis are to review and analyze accordance of operations of department Compliance in selected slovak bank with law about defence against money laundering and funding terrorism. It also assess compliance with the law in practice, commercial banks and propose more effective …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa volá „Činnosť pracoviska Compliance, aplikácia zákona 297/2008 Z. z. vo vybranej komerčnej banke na Slovensku“. Jej úlohou je posúdiť a zanalyzovať, či činnosť pracoviska Compliance vo vybranej komerčnej banke na Slovensku je v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Zároveň má zhodnotiť dodržiavanie zákona v praxi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Ondrejčo
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance