Bc. Libor LACINA

Diplomová práce

Java Web server na Raspberry Pi

Java Web server on Raspberry Pi
Anotace:
Diplomová práce představuje Rapsberry Pi a jeho využití jako aplikačního serveru prostředí Java pro běh aplikací. Práce analyzuje současný stav, požadavky na spuštění webového aplikačního serveru. V práci je metodika popisující instalaci a nastavení webového serveru. Dalším bodem práce bude představení technik a nástrojů pro ohodnocení výkonnosti se zaměřením na výkonnostní testy a metody optimalizace …více
Abstract:
This thesis presents Rapsberry Pi and its use as an application server environment for running Java applications. The thesis analyzes the current situation, the requirements to run the Web application server. The thesis describes the methodology of installing and setting up a web server. Another topic of the thesis will show the techniques and tools for performance evaluation with a focus on performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACINA, Libor. Java Web server na Raspberry Pi. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy