Bc. Libor LACINA

Master's thesis

Java Web server na Raspberry Pi

Java Web server on Raspberry Pi
Abstract:
Diplomová práce představuje Rapsberry Pi a jeho využití jako aplikačního serveru prostředí Java pro běh aplikací. Práce analyzuje současný stav, požadavky na spuštění webového aplikačního serveru. V práci je metodika popisující instalaci a nastavení webového serveru. Dalším bodem práce bude představení technik a nástrojů pro ohodnocení výkonnosti se zaměřením na výkonnostní testy a metody optimalizace …more
Abstract:
This thesis presents Rapsberry Pi and its use as an application server environment for running Java applications. The thesis analyzes the current situation, the requirements to run the Web application server. The thesis describes the methodology of installing and setting up a web server. Another topic of the thesis will show the techniques and tools for performance evaluation with a focus on performance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013
Accessible from:: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LACINA, Libor. Java Web server na Raspberry Pi. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta