Tereza HRUBÁ

Bakalářská práce

CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybrané organizaci.

CRM - Customer Relationship Management in a Selected Organization.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem podporujícím řízení vztahů se zákazníky ? Customer Relationship Management CRM. Část této práce vysvětluje základní pojmy a shrnuje nejdůležitější vlastnosti systému CRM, popisuje a vysvětluje některé výhody i nevýhody, které CRM systémy mohou přinést orga-nizacím. Praktická část se zaměřuje na základě zjištěných informací o současném stavu systému ve společnosti …více
Abstract:
This thesis deals with a system that supports customer relationship management - Cus-tomer Relationship Management CRM. Part of this work explains the basic concepts and summarizes the key features of CRM, describes and explains some of the advantages and disadvantages that CRM systems can bring organizations. The practical part focuses on the information gathered about the current state of the system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Zveřejnit od: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Tereza. CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybrané organizaci.. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe