Tereza HRUBÁ

Bachelor's thesis

CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybrané organizaci.

CRM - Customer Relationship Management in a Selected Organization.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem podporujícím řízení vztahů se zákazníky ? Customer Relationship Management CRM. Část této práce vysvětluje základní pojmy a shrnuje nejdůležitější vlastnosti systému CRM, popisuje a vysvětluje některé výhody i nevýhody, které CRM systémy mohou přinést orga-nizacím. Praktická část se zaměřuje na základě zjištěných informací o současném stavu systému ve společnosti …more
Abstract:
This thesis deals with a system that supports customer relationship management - Cus-tomer Relationship Management CRM. Part of this work explains the basic concepts and summarizes the key features of CRM, describes and explains some of the advantages and disadvantages that CRM systems can bring organizations. The practical part focuses on the information gathered about the current state of the system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013
Accessible from:: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUBÁ, Tereza. CRM - Řízení vztahů se zákazníky ve vybrané organizaci.. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe