Bc. Helena Leszczynska

Master's thesis

Projektivní techniky v marketingovém výzkumu

Projective Techniques in Marketing Research
Anotácia:
Diplomová práce popisuje etapy marketingového výzkumu, jaké jsou jeho náležitosti a kritéria pro správné vyhodnocení a prezentaci výsledků. Dále zobrazuje možné druhy výzkumů a porovnává především kvantitativní a kvalitativní výzkum. Další kapitola se zabývá metodami sběru primárních informací, tedy pozorováním, dotazováním a experimentem. Projektivní techniky, jejich popis a následné uvedení příkladů …viac
Abstract:
This thesis describes the stages of marketing research, what are the requirements and criteria for a proper evaluation and result presentation. It also displays possible kinds of survey and mainly compares quantitative and qualitative research. Another chapter handle with the methods of collecting primary data - observation, questioning and experiment. Projective techniques, their description and application …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication