Martina MAŠTEROVÁ

Bakalářská práce

Média jako klíčový nástroj propagace hormonální antikoncepce

Media as a key tool of advertising hormonal contraception
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Média jako klíčový nástroj propagace hormonální antikoncepce" je koncipována jako teoretická práce, která připravuje podklad pro budoucí výzkum. V první části mé bakalářské práce charakterizuji význam dnešních médií ve společnosti, definuji pojem reklama a její prvky ovlivňující lidský mozek. Následně seznamuji s produktem hormonální antikoncepce, jejími druhy, pozitivním …více
Abstract:
Bachelor's labor on the subject "Media as a key tool of advertising hormonal contraception" is designed as a theoretical labor, which prepares background for future studies. In the first part of my bachelor's labor, I'll describe the significance of today's media in society, I define the term advertisement and its elements affecting the human brain. After that I introduce the product hormonal contraception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
Zveřejnit od: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Rosková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠTEROVÁ, Martina. Média jako klíčový nástroj propagace hormonální antikoncepce. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tkenov tkenov/2
11. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2014
Bulanova, L.
12. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.