Hana ZEMANOVÁ

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u bolesti hlavy vertebrogenního původu

Physiotherapy of headaches vertebrogenic origin
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přispět k řešení problematiky týkající se vertebrogenních onemocnění u bolesti hlavy pomocí optimálních fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů u vybraného klienta. Práce je rozdělena do několika samostatných částí. V kapitole s názvem přehled teoretických poznatků se zabývám anatomií a kineziologií krční páteře, všeobecnými informacemi daného onemocnění spolu s možnostmi …more
Abstract:
The main objective of this work is to contribute to solving problems related to the vertebral diseases with headaches using the optimal physiotherapeutic methods, processes and concepts for the selected client. The work is divided into several separate parts. In the chapter titled Overview of theoretical knowledge to deal with anatomy and kinesiology cervical spine and general information on the disease …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEMANOVÁ, Hana. Fyzioterapie u bolesti hlavy vertebrogenního původu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií