Hana ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie u bolesti hlavy vertebrogenního původu

Physiotherapy of headaches vertebrogenic origin
Anotace:
Hlavním cílem této práce je přispět k řešení problematiky týkající se vertebrogenních onemocnění u bolesti hlavy pomocí optimálních fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů u vybraného klienta. Práce je rozdělena do několika samostatných částí. V kapitole s názvem přehled teoretických poznatků se zabývám anatomií a kineziologií krční páteře, všeobecnými informacemi daného onemocnění spolu s možnostmi …více
Abstract:
The main objective of this work is to contribute to solving problems related to the vertebral diseases with headaches using the optimal physiotherapeutic methods, processes and concepts for the selected client. The work is divided into several separate parts. In the chapter titled Overview of theoretical knowledge to deal with anatomy and kinesiology cervical spine and general information on the disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Hana. Fyzioterapie u bolesti hlavy vertebrogenního původu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií