Lucie KOPLOVÁ

Bakalářská práce

Pozitronová emisní tomografie u pacientů s karcinomem štítné žlázy

Positron emission tomography in patients with thyroid cancer
Anotace:
Bakalářská práce na téma Pozitronová emisní tomografie u pacientů s karcinomem štítné žlázy je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, se věnuje anatomii, fyziologii štítné žlázy, histologické klasifikaci nádorů štítné žlázy a diagnostickým metodám, které se využívají k diagnostice karcinomů štítné žlázy. Samostatnou kapitolu v teoretické části tvoří zobrazovací metoda PET/CT. Teoretická část …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Positron emission tomography in patients with thyroid cancer and is divided into two parts. The first part is theoretical and it deals with anatomy and physiology of the thyroid gland, histological classification of thyroid tumors and diagnostic methods that are used to diagnose thyroid carcinomas. A separate chapter in the theoretical part is consisted of PET/CT scanning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPLOVÁ, Lucie. Pozitronová emisní tomografie u pacientů s karcinomem štítné žlázy. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta