Theses 

Antioxidační aktivita zeleného ječmene – Veronika LORENCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Veronika LORENCOVÁ

Bakalářská práce

Antioxidační aktivita zeleného ječmene

Antioxidant activity of the green barley

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo určit celkovou antioxidační aktivitu extraktu z listů mladého zeleného ječmene. Jedná se o doplněk stravy s vysokým obsahem enzymů, vitamínů, minerálů a stopových prvků v přirozené organické formě. Teoretická část se zabývá současnými poznatky o zeleném ječmeni, popisuje antioxidanty a volné radikály včetně jejich vlastností a působení v lidském organismu. Definuje pojem celková antioxidační aktivita a uvádí přehled metod jejího určování. Experimentální část je zaměřena na zjištění celkové antioxidační aktivity vzorku zeleného ječmene Green Ways. Metodou průtokové coulometrie byl sledován vliv teploty a doby stání po přípravě vzorku na jeho celkovou antioxidační aktivitu. Maximální celkovou antioxidační aktivitu vykazoval roztok připravený při 30 °C. S rostoucí dobou od přípravy roztoku jeho celková antioxidační aktivita klesala. Nezávislé měření spektrofotometrickou metodou DPPH poskytlo výsledky srovnatelné s průtokovou coulometrií.

Abstract: The purpose of the bachelor theses was to determine total antioxidant activity of the extract from green barley leaves. It is a food supplement with high content of enzymes, vitamins, minerals and trace elements in natural organic form. Theoretical part brings current knowledge on green barley, describes antioxidants and free radicals, including their properties and influence on human organism. The concept of total antioxidant activity is explained and methods of its determination are summarized in this part. Experimental part is focused on the determination of the total antioxidant activity of Green Ways green barley samples prepared under different conditions. Two analytical methods were used: flow-through coulometry and DPPH spectrophotometric method. The first method was used to study influence of temperature and time from the preparation of green barley solution on its total antioxidant activity. Maximum total antioxidant activity was determined in the solution prepared at 30 °C. The total antioxidant activity decreased with increasing time from preparation of the solution. Independent measurement by DPPH spectrophotometric method gave results comparable to those obtained using flow-through coulometry.

Klíčová slova: zelený ječmen, antioxidační aktivita, průtoková coulometrie, spektrofotometrie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214446 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

LORENCOVÁ, Veronika. Antioxidační aktivita zeleného ječmene. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz