Klára Havránková

Diplomová práce

Segmentace trhu prostředků na mytí nádobí

Segmentation of the dishwashing detergents market
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je segmentace trhu prostředků na mytí nádobí v České republice. Cílem práce je odhalit na tomto trhu takové segmenty, které budou vnitřně homogenní a zároveň mezi sebou heterogenní a následně navrhnout ke každému vhodný marketingový přístup. Diplomová práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou a praktickou část. V teoreticko-metodologické části práce jsou vymezeny …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the segmentation of the dishwashing detergents market in the Czech Republic. The aim is to reveal segments that will be internally homogeneous and heterogeneous at the same time and then propose a suitable marketing approach for each of them. The thesis is divided into two parts, theoretical-methodological and practical part. In the theoretical-methodological part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Ivona Fojtíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77319