Bc. Klára FROLÍKOVÁ

Diplomová práce

PODPŮRNÉ STRATEGIE VE VÝUCE ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ

Scaffolding strategies in teaching speaking skills for English language exams
Abstract:
This graduate thesis deals with scaffolding strategies in teaching speaking. The theoretical part presents readers with essential information on speaking skills and issues in teaching speaking. These are followed by introduction of challenges and scaffolding strategies in teaching speaking. Subsequently, the practical part explores the use of selected scaffolding strategies in teaching speaking and …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá podpůrnými strategiemi ve výuce řečové dovednosti mluvení. Teoretická část předkládá čtenáři základní informace o dovednosti mluvení a výuce mluvení. Navazuje přehled výzev, problémů a podpůrných strategií. Následuje praktická část, která zkoumá užití vybraných podpůrných strategií při výuce mluvení a shromažďuje prostřednictvím dotazníků zkušenosti studentů z mluvní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLÍKOVÁ, Klára. PODPŮRNÉ STRATEGIE VE VÝUCE ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI MLUVENÍ. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/