Petr Slavík

Master's thesis

Chinese Real Estate Market - Current Status, Trends and Prospects

Čínský realitní trh - současný stav, trendy a vyhlídky
Anotácia:
Cílem této práce je popsat jev bublin na finančních, ale zejména na nemovitostních trzích; na základě získaných znalostí popsat situaci na trhu nemovitostí v Číně. Tato práce je rozdělena na teoretickou a převážně praktickou část. Teoretická část je věnována vymezení jevu bubliny a bubliny na trhu aktiv. Jsou zde popsány specifika bubliny na trhu s nemovitostmi a analýza jejich příčin, jejich identifikace …viac
Abstract:
The aim of this work is to describe the phenomena of bubble in the financial, but especially in the real estate market; based on gained information, the current situation of Chinese real estate market is described. This work is divided into theoretical and more practical part. The theoretical part is devoted to the definition of bubble, bubbles in asset market, real estate market bubbles specifics …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedúci: Zuzana Stuchlíková
  • Oponent: Jana Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52724