Bc. Vlasta Johnová

Bachelor's thesis

Smlouva o dílo ve výstavbě z pozice zhotovitele

Contract for work in development from a position of contractor of a work
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo dle nového civilněprávního kodexu, tedy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Stěžejní význam práce je věnován ujednáním smlouvy o dílo se zaměřením na osobu zhotovitele díla ve výstavbě. První teoretická část práce vymezuje základní pojmy, kterými jsou: zhotovitel, objednatel, stavba, dílo atd. Druhá …viac
Abstract:
This Bachelor’s Work deals with legal modifications of Contract for Work as it is presented in the law N° 89/2012 of the Civil Code, which became valid since January 1st 2014. The main part of this work is devoted to arrangements of the Contract for Work, more precisely to the Contractor of building works. The first theoretical part defines the key terms, such as Contractor, Client, Building, Work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Law and Business