Theses 

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most – František Baar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

František Baar

Diplomová práce

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most

Review of water management balance in residual pit of quarry Lezaky - Most

Anotace: Cílem diplomové práce je na základě nově získaných informací, provozních údajů a měření za období leden 2011 až únor 2013, aktualizovat vodohospodářskou bilanci vodního díla jezero Most, které vzniká na místě zbytkové jámy po povrchové těžbě hnědého uhlí lomu Ležáky – Most. Dle získaných závěrů aktualizované vodohospodářské bilance vypracovat ekonomické vyhodnocení.

Abstract: The aim of this thesis is to update the water management balance for the Most Lake, which will be founded on the site of the Ležáky - Most opencast brown coal mine, based on newly acquired information, operational data and measurements for the period from January 2011 to February 2013. It aims to produce an updated economic evaluation of the water management balance according to the obtained findings.

Klíčová slova: jezero Most, hydrická rekultivace, vodohospodářská bilance, vodní nádrž

Keywords: Most Lake, hydric reclamation, the water management balance, water reservoir

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Ivan Dlouhý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz