Bc. Ladislava Kohoutková

Bakalářská práce

Tvůrčí práce – soubor rozhovorů (hledání duchovní cesty/duchovních cest jako symbol doby)

Creative work - a set of interviews (seeking the spiritual path as a spiritual symbol of the time)
Anotace:
Práce tvůrčího charakteru předkládá pět rozhovorů na téma hledání duchovní cesty. Rozhovory jsou určeny pro časopis Meduňka a Sféra, tedy pro specifické publikum, které vyhledává spirituální témata a témata zaměřená na alternativní léčbu. Ve spo-jení s tvorbou je věnována pozornost širším souvislostem: charakteristice žánru, po-pisu jednotlivých kroků, které je nutné učinit k tvorbě interview, náboženskému …více
Abstract:
The work of creative character presents five interviews on the topic of seeking the spiritual path. The interviews are prepared for magazines Meduňka and Sféra, it me-ans they are created for specific audinece, which is interested in spiritual themes and themes aimed at alternative treatment. Together with creation is paid attention also to the context: the definition of the subject interview, single …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika