Bc. Helena Fadrná

Bachelor's thesis

Pravda o jídle

The truth about food
Anotácia:
Bakalářská práce se skládá z praktické a teoretické části. Teoretická část se zabývá webdesignem a s tím souvisejícím vývojem, styly, odborníky, problematikou, možnosti využití apod. Praktickou část tvoří vizualizace a vytvoření webové stránky Pravda o jídle, kde budou zprostředkována témata o problematických potravinách v oboru stravování jako je například maso, lepek, mléko, ale i vegetariánství …viac
Abstract:
The bachelor thesis contains a practical and theoretical part. The theoretical part deals with the webdesign and with the related development, styles, experts, problems, possibilities of utilization, etc. The practical part visualization and creation of web pages Pravda o jídle, where topics such as meat, gluco, milk, vegetarianism, vegans, etc. will be discussed. The topics include expert texts, research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Jana Nedomová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Charvát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání