Mgr. Monika Bordovská

Diplomová práce

Možnosti aktualizace překladu románu Kdo chytá v žitě

Possibilities of updating the Czech translation of Catcher in the Rye
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaobírá problematikou překladu knihy Kdo chytá v žitě (autor: Jerome David Salinger, překlad: Rudolf a Luba Pellarovi). Román je zde zkoumán z pohledu jazykového. Po důkladném rozboru díla jsme zjistili, že díky vývoji českého jazyka dnes již text neodpovídá potřebám dnešního mladého čtenáře, neboť jsme v románu našli velké množství zastaralých výrazů, zdrobnělin a jiných …více
Abstract:
This master thesis deals with the problem of translation of a book called The Catcher in the Rye (author: Jerome David Salinger, translation: Rudolf and Luba Pellar). The novel is examined from a language point of view. The novel was thoroughly analysed and it was found out that the book’s language is not current for today’s Czech readers because of the development of Czech language. The translated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta