Ing. Simona Ajchlerová, DiS.

Bakalářská práce

Vzdělávání úředníků územní samosprávy v ČR

Training of clerks in territorial autonomy in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání úředníků ve veřejné správě v ČR. Opírá se o zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků. Obsahem práce je konkretizování jednotlivých stupňů vzdělávání úředníků. Výše uvedená problematika je převedena v praktickou část, která je aplikovaná na Městský úřad ve Slaném, vycházející mimo jiné ze šetření. V závěru práce jsou navržena doporučení ke zlepšení …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the education of employees in the public service in the Czech Republic. It is based upon the law nr. 312/2002 Sb. regarding Municipalities´ employees. The aim of this work is to specify various educational stages of officials. The above mentioned problem is transformed into a practical part, applied to the Municipal Office in Slaný and coming out, among others, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní