Theses 

Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici – Bc. Tomáš Nešetřil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Bc. Tomáš Nešetřil

Diplomová práce

Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici

Examination of parameters of specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility for the chosen railway station

Anotace: Práce se zabývá posouzením bezbariérového prostředí na železničních stanicích ve vztahu k požadavkům, které vyplývají z nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Abstract: Examination of the barrier-free environment of the railway stations is the core issue of the thesis. Especially those which are related to the Commission regulation (EU) on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility.

Klíčová slova: interoperabilita, OOSPO, Evropská unie, železnice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Filip Ševčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32362 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Nešetřil, Tomáš. Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz