Bc. Tomáš Nešetřil

Master's thesis

Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici

Examination of parameters of specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility for the chosen railway station
Abstract:
Práce se zabývá posouzením bezbariérového prostředí na železničních stanicích ve vztahu k požadavkům, které vyplývají z nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Abstract:
Examination of the barrier-free environment of the railway stations is the core issue of the thesis. Especially those which are related to the Commission regulation (EU) on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2017
  • Supervisor: Ing. Filip Ševčík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nešetřil, Tomáš. Posouzení parametrů technických specifikací pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na vybrané železniční stanici. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Civil Engineering / Transport Structures