Ing. Robert Böhm, MBA

Bakalářská práce

Využití event marketingu při uvedení automobilu KIA Cee’d GT na český trh v roce 2013

The event marketing application for releasing KIA Cee’d GT on the Czech market in 2013
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá event marketingem a jeho aplikací v praxi. Cílem práce je zhodnotit event marketing společnosti KIA Motors Czech při uvedení automobilu Cee´d GT na český trh v roce 2013. V teoretické části se práce zabývá integrovanou marketingovou komunikací, jednotlivými nástroji marketingové komunikace, event marketingem a vytvořením event marketingové kampaně. Praktická část pak analyzuje …více
Abstract:
Thesis is focused on event marketing and application of event marketing in practice. The goal is to evaluate event in which KIA Motors Czech introduced its new model Cee´d GT on the Czech market in 2013. In theoretical part thesis is focused on integrated marketing communication, each tool of marketing communication, event marketing and creating of event marketing campaign. Practical part analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní