Theses 

Výchova ke zdraví a strategie výuky duševní hygieny ve škole. – Bc. Hana FUKEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana FUKEROVÁ

Bakalářská práce

Výchova ke zdraví a strategie výuky duševní hygieny ve škole.

Health Education and Strategy of Mental Hygiene in Education Process.

Anotace: Práce se zabývá otázkou duševní hygieny v České republice. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o zdraví jako celku i jeho jednotlivých složkách a vlivy, které na člověka působí. Dále stručně charakterizuje věkovou skupinu pubescentů, především z psychologického hlediska. Praktická část obsahuje metodický program výuky duševní hygieny, který je vytvořený pro druhý stupeň ZŠ. Samotné sestavení programu, stejně tak jako jeho účinnost, vychází z použitých metod {--} intervenční metoda, dotazování, pozorování, projektivní technika. Program je vytvořený na 10 setkání a i přesto výsledky ukazují jeho účinnost i při krátkodobém působení edukátora. K výrazné změně došlo u žáků v oblasti sebehodnocení. Žáci také přeskládali životní hodnoty, rozšířili si vědomosti a dovednosti v mezilidských vztazích a získali přehled o nových možnostech pohybových aktivit.

Abstract: My Bachelor Thesis deals with a subject of mental hygiene in the Czech Republic. The theoretic part focuses on actual health knowledge as a complex, and also its particular parts and influences which take effect on people. In the following it briefly characterizes psychological description of a group of adolescents. The practical part contains methodical mental hygiene educating plan created for secondary school students. Formation the programme as well as its results come from diagnostic methods - interventional method, questioning, observation, projective technique. The programme is based on 10 meetings and its result shows its high benefits even from short time education. There was students{\crq} expressive turnover in the way of self evaluation. They also rebuilt their values, expanded their knowledge and interpersonal relations acquirements and they got to know new options of active exercises.

Klíčová slova: výchova ke zdraví, duševní hygiena, pubescence, jógová a dechová cvičení, relaxace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009
  • Identifikátor: 12482

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FUKEROVÁ, Hana. Výchova ke zdraví a strategie výuky duševní hygieny ve škole.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz