Bc. Kateřina Viktorová

Diplomová práce

Skladby pro sólový hlas a klavír pařížského období Bohuslava Martinů

Works for Solo Voice and Piano of Bohuslav Martinů Composed in his Paris Period
Anotace:
Komorní písňová tvorba Bohuslava Martinů se dosud dočkala jen nepatrné pozornosti a to i přesto, že skladby písní s klavírním doprovodem, představují značně výraznou část jeho tvorby a zahrnují celé spektrum stylů a druhů, v nichž Martinů tehdy artikuloval. Od roku 1910 – tedy od svých dvaceti let – napsal celkem kolem stovky drobných písní jednotlivých i sestavených do malých cyklů, a to mnoho skladeb …více
Abstract:
Chamber music composition of Bohuslav Martinů has attracted very little attention so far even though composition of songs with piano accompaniment represents a significant part of his work and includes a large spectrum of styles and sorts which Martinů then articulated. Since 1910 – i.e. from twenty years of age – he composed altogether about 100 minor songs both single and assembled into little cycles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda