Theses 

Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol – Michaela BOŘÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela BOŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol

Comparison of motor assumptions of children in age 6-7 from primary schools in Pilsen

Anotace: Naše bakalářská práce má název Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol. Bakalářská práce obsahuje teoretické kapitoly, které jsou zaměřené na charakteristiku mladšího školního věku, popis biologických základů motorického učení, rozvoj motorických schopností a dovedností a dále praktickou část popisující průběh výzkumu, testové metody, popis testové baterie, výzkumný vzorek, interpretaci a zpracování výsledků výzkumu.

Abstract: Our thesis is called Comparasion of motor assumptions of children in age 6-7 from primary schools in Pilsen. Bachelor thesis contains chapters which focusing on the theoretical characteristics of the younger school age children, a description of the biological basics of motor learning and development of motor skills and abilities. Moreover the bachelor thesis contains of practical part and description the course of research, test methods, description test battery, research sample and interpretation and processing of research results.

Klíčová slova: motorické dovednosti, mladší školní věk (děti 6-7 let), test

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74159 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BOŘÍKOVÁ, Michaela. Porovnání motorických dovedností dětí ve věku 6-7 let z plzeňských základních škol. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz