Lucie LAUERMANOVÁ

Diplomová práce

Smích jako specifický prostředek tělocvičné rekreace

Laughter as a specific means of gym recreation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem smíchu a jeho využitím jako specifického prostředku tělocvičné rekreace. Vymezuje základní pojmy vztahující se k tělocvičné rekreaci, představuje aktivity využívající smích jako hlavní prostředek své činnosti, zpracovává teoretická východiska česká i zahraniční zabývající se smíchem a vytváří z nich teoretické podklady k tématu smích včetně přehledného referenčního …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of laughter and its use as a specific means of gymnastic recreation. It defines the basic concepts related to the recreation gym, an activity that uses laughter as a principal means of its activities, processes theoretical Czech and foreign dealing with a laugh and makes them the theoretical background on laughter including a systematic literature reference list …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAUERMANOVÁ, Lucie. Smích jako specifický prostředek tělocvičné rekreace. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tlqqpv tlqqpv/2
30. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 5. 2012
Marklová, E.
31. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.