Bc. Michal Kubiš

Bakalářská práce

Česká národní banka a její působnost

Czech national bank and its scope
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis právního postavení a činnosti centrální banky v České republice. Je zde zmíněn historický vývoj banky a její měnové politiky, další kapitoly se zabývají integrací centrální banky do evropských systémů a komparací s vybranou bankou členského státu Evropské unie.
Abstract:
This thesis is oriented to description of legitimate status and fuctioning of central bank in Czech Republic. The historical development of bank including her monetary policy is mentioned. Further chapters are oriented to integration of Czech national bank into European system and there is also comparison of Czech central bank with central bank of one of European Union´s country.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Milan Anderle
  • Oponent: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní