Bc. Michal Kubiš

Bachelor's thesis

Česká národní banka a její působnost

Czech national bank and its scope
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis právního postavení a činnosti centrální banky v České republice. Je zde zmíněn historický vývoj banky a její měnové politiky, další kapitoly se zabývají integrací centrální banky do evropských systémů a komparací s vybranou bankou členského státu Evropské unie.
Abstract:
This thesis is oriented to description of legitimate status and fuctioning of central bank in Czech Republic. The historical development of bank including her monetary policy is mentioned. Further chapters are oriented to integration of Czech national bank into European system and there is also comparison of Czech central bank with central bank of one of European Union´s country.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Milan Anderle
  • Reader: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní