Magdalena Močková

Bachelor's thesis

Organizování incentivního cestovního ruchu v České republice – trendy, návrhy

Organizing incentive tourism in the Czech Republic - trends, design
Abstract:
Práce je zaměřená na charakteristiku incentivního cestovního ruchu a shrnutí hlavních znaků. Následně se zabývá správnou organizací a trendy incentivních cest. Dále je na základě dotazníkového šetření vyhodnocena analýza, která poukazuje zejména na to, jak jsou služby incentivního cestovního ruchu využívány. V poslední části je uvedeno několik návrhů, jak vylepšit vzájemnou komunikaci (cestovní kancelář …more
Abstract:
The work is focused on characteristics of incentive tourism and summary of characteristics symbols. It subsequently deals with a proper organization and trendy incentive trips. Further it is based on a questionnaire survey evaluated by the analysis notes which points to how the service of incentive tourism is used. In last section are noted few ideas how to improve mutual communication (travel agency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze