Ing. Kamila Kořínková, DiS.

Master's thesis

Reklama a její vliv na spotřební chování

Advertisement and its influence on consumption behaviour
Anotácia:
Reklama nás obklopuje, je všude kolem nás. Přestože v současné době prožívá reklama spíše stagnaci či malý pokles a marketingové výzkumy signalizují přesycenost Čechů reklamou, stále se do ní investují velké finanční sumy. Proč tomu tak je? Protože je reklama účinnou zbraní proti konkurenci. Pomáhá výrobcům seznamovat spotřebitele s jejich výrobky, budovat silnou značku a výrobky prodávat. Její vliv …viac
Abstract:
Advertisement is everywhere around us. Marketing researches indicate that Czech people are satieted by advertisement and advertisement is rather now in period of stagnation or declination although the huge financial amounts are invested into it. And why this happen? Because of the fact that advertisement is an effective weapon against the competitors.. It helps producers to introduce their products …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2008
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Stanislav Krátký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní