David KRÁL

Bakalářská práce

Uživatelská rozhraní webu s využitím Utility CSS a frameworku Tailwind

Web user interfaces using Utility CSS and Tailwind Framework
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku Utility CSS s využitím Utility-first CSS frameworku Tailwind. V Utility-first CSS jde o psaní kódu pomocí tříd, které mají jen jeden účel, jedná se tedy o celkový přístup k tvorbě kódu, postaveném na jednotlivých třídách, tzv. "utility classes". Téměř vždy jde o kombinaci CSS vlastnosti a nějaké její hodnoty, výhodou je neměnnost a nezávislost na kontextu …více
Abstract:
The point of the bachelor thesis is to process the issue of Utility CSS using the Utility-first CSS framework Tailwind. Utility-first CSS is about writing code using classes that have only one purpose, so it is a general approach to creating code, built on individual classes, the so-called "utility classes". It is almost always a combination of CSS properties and some of its value, the advantage is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, David. Uživatelská rozhraní webu s využitím Utility CSS a frameworku Tailwind. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie a e-learning

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tlymbs tlymbs/2
21. 4. 2021
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.