Bc. Lenka Benešová

Diplomová práce

Management rizik ve společnosti BORS Břeclav a. s.

Risk management in the company BORS Břeclav Inc.
Anotace:
Práce je zaměřena na řízení rizik ve společnosti BORS Břeclav a.s., jejich definování, analyzování a vyhodnocení. Součástí práce je vytvoření katalogu rizik a následně s pomocí mapy rizik je vytvořen graf, který určí velikost těchto rizik. Cílem je vypracování směrnice Řízení rizik a její implementace do systému managementu kvality.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the possible risks in the company BORS Breclav Inc. their definition, analysis and evaluation. Part of the thesis discusses the creation of a catalog of risks, and how with the help of a risk map, a graph can be created, which determines the size of these risks. The objective is the development of guidelines for Risk Management and its implementation in the Quality Management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristýna Hytychová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting