Markéta Kulvejtová

Bakalářská práce

Vady právních úkonů

Defects of Legal Actions
Anotace:
Práce se zabývá základními otázkami právních úkonů podle současné platné právní úpravy a srovnává je s obdobnou problematikou právního jednání v návrhu nového občanského zákoníku. Zahrnuje zejména otázky vůle, projevu, vad v projevech vůle a jejich následků. Výchozí principy současné platné právní úpravy srovnává s vůdčími principy navrhované nové úpravy. Z hlediska de lege ferenda dochází k závěru …více
Abstract:
The work deals with fundamental issues of legal acts in accordance with current applicable legislation and compares them with similar issues of legal action in the new Civil Code. In particular, it includes questions of will, of expression, defects in the act of will and its consequences. Starting principles of the current legislation compares with the guiding principle of the proposed new arrangements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Ondřej Kuchař
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS