Bc. Martin Svěrák

Master's thesis

Translation in ELT

Translation in ELT
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá užitím překladu ve výuce anglického jazyka a jeho statusem. Práce čerpá z poznatků teoretického i empirického výzkumu v oblastech osvojování druhého jazyka, jazykové pedagogiky a translatologie. Součástí této diplomové práce je kvantitativní i kvalitativní výzkum, jenž byl proveden na sedmi středních školách v České republice. Výsledky tohoto výzkumu obohacují teoretickou …more
Abstract:
The present thesis deals with the use and status of translation in English language teaching. The discussion draws on theoretical and empirical research in the fields of Second Language Acquisition, language pedagogy and Translation Studies. The thesis includes quantitative and qualitative research conducted at seven secondary schools in the Czech Republic; the results of this research accompany the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.