Pavel Kuchyňa

Disertační práce

Stanovení kompenzace za ztrátu lidského života z pohledu oceňování

Compensation for wrongful death emphasizing valuation
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku stanovení soudních kompenzací pro pozůstalé blízké osoby související se ztrátou lidského života. Úvodní část stručně představí problematiku, použité metody a cíle a očekávané přínosy práce.Rešeršní a popisná část se skládá ze dvou samostatných kapitol. První se zaměřuje na legislativní pojetí tématu. Zejména jde o tři složky kompenzace. První složkou je …více
Abstract:
The dissertation is focused on legal compensations of families losing their member. The introduction describes the topic, methods used and goals and benefits of the textResearch and descriptive part consists of two standalone chapters. The first one is focused on relevant legislation. There are three main components. The first one is a reimbursement of sustenance including the one, which is voluntarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Milan Hrdý
  • Oponent: Petr Marek, Jaroslava Hyršlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71295

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku