Bc. Lucie Kohoutková

Bakalářská práce

Marketingová strategie firmy Plzeňský Prazdroj, a. s.

Marketing strategy of the company Plzeňský Prazdroj, a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit marketingovou strategii, kterou používá a dříve používal plzeňský pivovar Plzeňský Prazdroj, a.s. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část obecně popisuje marketing, marketingový proces, marketingový mix či marketingovou strategii. V části praktické hodnotím konkrétní firmu, a to Plzeňský Prazdroj, a.s. …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and evaluate marketing strategy of the company Plzeňský Prazdroj, a. s. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to marketing, marketing process, marketing mix and marketing strategy in general. At the beginning of the practical part, the company and its history is introduced and both the current and previous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní