Erika PÁLMAIOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost studentů oboru Společenská patologie k zvládání agrese v terénu

Social pathology students´a wareness when coping with agression in terrain
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat úroveň a kvalitu připravenosti studentů oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací na jednání a komunikaci s agresivním klientem. Teoretická část představuje studijní obor, popisuje agresi a související pojmy. V praktické části jsem realizovala dotazníkové šetření ve všech stávajících ročnících výše uvedeného oboru. Byla porovnána a hodnocena …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to survey the level and quality of preparedness of the students attending the study programme Social Pathology and Logistics in Hazardous Situations for communication with an aggressive client. The theoretical part introduces the study programme, defines aggression and related concepts. In the practical part, I have realized a questionnaire survey in all current classes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁLMAIOVÁ, Erika. Připravenost studentů oboru Společenská patologie k zvládání agrese v terénu. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta