Theses 

Proces suburbanizace v zázemí Olomouce – Markéta SPURNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta SPURNÁ

Bakalářská práce

Proces suburbanizace v zázemí Olomouce

Suburbanization process in Olomouc hinterland

Anotace: Bakalářská práce se zabývá statistickou multikriteriální analýzou rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce definovaném obcemi spadajícími do správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. Cílem práce je identifikace suburbanizovaných lokalit, vytvoření typologie suburbánního prostoru města Olomouc a zhodnocení vybraných kritérií a intenzity a potenciálu rezidenční suburbanizace z prostorového i časového hlediska se zaměřením na změny ve vývoji suburbanizačních tendencí.

Abstract: The bachelor thesis deals with statistical multicriteral analysis of residential suburbanization in Olomouc hinterland which is defined by municipalities belonging to administrative district of the municipality with extended powers Olomouc. The aim of the work is to identify suburbanization localities, create a typology of the Olomouc city suburban space and evaluate the choosen criteria and intensity and potential of residential suburbanization in terms of spatial and chronological perspective with attention to changes in development of suburbanizational tendencies.

Klíčová slova: rezidenční suburbanizace, statistická analýza, Olomouc

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218104 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

SPURNÁ, Markéta. Proces suburbanizace v zázemí Olomouce. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz