Bc. Kristýna Mahovská

Diplomová práce

Současné vodní prvky v Brně z hlediska veřejných uměleckých zakázek

Contemporary water features in Brno in terms of public art procurements
Anotace:
Práce je věnována vodním prvkům kombinovaným s architektonickými a sochařskými detaily, které vznikly jako součást veřejných zakázek vyhlášených Statutárním městem Brnem v posledních dvou desetiletích. V práci budou zkoumány následující otázky: Jak se tyto vodní prvky uplatňují v městském prostoru? Jak a z jakých alternativ byly vybrány? Liší se jejich výběr a uplatnění od tradičních soch ve veřejném …více
Abstract:
This thesis examines water elements combined with architectonic and sculpture details that have been created due to procurement processes announced by the City of Brno in the last two decades. The following questions will be investigated in the thesis: What is the role of water elements in shaping public places? How were they selected, and what alternatives were they chosen from? Are there any differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta