Bc. Karolína Maděrová

Bakalářská práce

Úkoly a kompetence Probační a mediační služby v rámci výkonu trestu domácího vězení

Tasks and competences of the Probation and Mediation Service in terms of house arrest Sentence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou Probační a mediační služby, jejími činnostmi a postupy probačních úředníků. Činnost Probační a mediační služby je rozdělena na aktivity v probační i mediační oblasti se zaměřením na práci pracovníků této instituce. Pozornost je věnována kontrole trestu domácího vězení jako jedné z kompetencí Probační a mediační služby. V tomto kontextu je v práci shrnut vývoj …více
Abstract:
Bachelor thesis deals the characteristic of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic, its operations and procedures probation officers. Probation and Mediation Service is divided into activities in the field of probation and mediation, focusing on the work of employees of this institution. Attention is paid to the control of house arrest as one of the competencies of the Probation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní