Renata Kotúčková

Bakalářská práce

Drogy a duševní onemocnění

Drugs and Mental Illness
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou spojitosti drog a duševního onemocnění. Jejím cílem bylo potvrdit spojitost mezi užíváním drog a propuknutím duševního onemocnění, to znamená, že ve vzorku 100 respondentů bude alespoň jedna osoba, která splnila obě tyto podmínky. Pro zmapování tohoto problému bylo důležité postupovat od obecných otázek ke konkrétním. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo …více
Abstract:
The bachelor thesis was about the problems of drugs and their connection with mental derangements. Its aim was to confirm the connection between drug addiction and sudden beginning of mental derangements after that. In the sample of 100 answers there would be at least one respondent who complied both of the above mentioned necessary conditions. In order to chart the issue correctly, it was needed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brožová Doubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotúčková, Renata. Drogy a duševní onemocnění. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče

Práce na příbuzné téma