Kateřina ČECHOVÁ

Bakalářská práce

České státní reálné gymnázium v Litoměřicích v letech 1919-1940

Czech grammar school in Litoměřice 1919-1940
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá českým státním reálným gymnáziem v Litoměřicích v letech 1919 1940. V obecnější části, která je základem pro konkrétní vykreslení gymnázia v dané době, jsou popsány střední školy v Litoměřicích včetně škol menšinových v letech 1919 1940 a také reformy stěžejní pro toto období. Stěžejním tématem této bakalářské práce je detailní zmapování českého státního reálného gymnázia …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Czech State Real gymnasium in Litoměřice from 1919 to 1940. One part is a general description of the gymnasium, high schools, and minority schools in Litoměřice during that period, including reforms that also took place during those years. The main topic of this thesis is the devolpment of the Czech State Real Gymnasium in Litoměřice from its formation to 1940. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Märc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Kateřina. České státní reálné gymnázium v Litoměřicích v letech 1919-1940. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta