Mgr. David Christian Lichtag

Bakalářská práce

Mezi vámi skupinami - vznik a vývoj vybraných českých uměleckých skupin

Between You Groups - Formation and Evolution of Selected Czech Art Groups
Anotace:
Tato bakalářská práce vychází z otevřeného výstavního cyklu brněnského Domu umění, Mezi námi skupinami I a II. První výstava z roku 2004 se ohlíží ke konfrontační výstavě brněnských tvůrčích skupin šedesátých let minulého století, která byla realizována Domem umění v roce 1963. Druhá výstava z roku 2006 naopak představuje výběr skupin novodobých, založených v období od poloviny devadesátých let minulého …více
Abstract:
This thesis is based on an open exhibition cycle of Brno’s House of Arts, Among us Groups I and II. The first exhibition of 2004 looks back to a confrontational exhibition of Brno’s creative groups of the sixties, which was conducted in the House of Arts in 1963. The second exhibition of 2006, is on the contrary a selection of modern groups, founded in the period since the mid-nineties to the youngest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia