Karolína Benešová

Bachelor's thesis

Spolupráce mateřské školy a rodiny při rozvoji emoční inteligence dítěte

Cooperation between kindergarten and family on developement of childrens emotional intelligence
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci mateřské školy s rodinou při rozvoji emoční inteligence dítěte předškolního věku. Teoretická část se zabývá základními pojmy vycházejícími z dané problematiky, jejich významem a vývojem. Zabývá se významem emoční inteligence v životě člověka a jejím vývojem v předškolním věku. Poukazuje na důležitost spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou, vymezuje některé …viac
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on cooperation between kindergarten and family, concerning the development of emotional intelligence of a pre-school child. The theoretical part of the thesis concentrates on basic concepts of this issue. It analyzes the meaning of emotional intelligence in life and its development in pre-school age and highlights why the relationship and cooperation between kindergarten …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šafařík, Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta